Cijelo pile

Pile mariniramo 2 sata u porculanskoj posudi.