Artičoke

Stave se na 1/2 sata u hladnu vodu, onda im se obrežu šiljati listići, ispuni se sa mrvicama od kruha…