Juha od šarana

Ovisno o veličini šarana pripremiti ga za kuhanje juhe-ako je veći uzeti samo rep i glavu, a po potrebi dodati nekoliko sitnijih šarana.